School Video Interactie

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

Een van de methodieken die voor coaching gebruikt kan worden is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Hiermee kunnen docenten op een praktische wijze worden ondersteund. Samen met de docent analyseert de SVIB begeleider korte video-opnamen die gemaakt zijn tijdens de lessen. Deze beelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen docent en leerling, en leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek.

Nieuw gedrag aanleren valt niet altijd mee. Veel professionals weten wel wat ze anders willen doen maar lukt dat nog niet helemaal. Dan kan het helpen om SVIB in te zetten. SVIB geeft zicht op je eigen kwaliteiten, het effect van je gedrag op leerlingen en biedt stof tot nadenken over jouw vaardigheden als professional. Je krijgt direct concrete handvatten om vaardigheden te versterken.

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

Praktische informatie

Wanneer je als leerkracht of organisatie geinteresseerd bent in SVIB, kan contact opgenomen worden met mij via info@suzedelaat.nl. We maken dan samen afspraken over de duur en kosten van het proces.