Ouderbegeleiding

Samenwerken aan een oplossing

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding kan worden ingezet wanneer u zorgen heeft over uw kind of de gevolgen die het gedrag heeft op uw gezin. Wanneer het niet goed gaat met u kind kan dat ook voor ouders en broertjes of zusjes ingrijpend zijn. Vragen die centraal kunnen staan in de ouderbegeleiding kunnen gaan over uitleg over een diagnose die is gesteld bij uw kind, vragen rondom het welzijn, vragen over behoeften in de opvoeding aansluitend bij de ontwikkelingsleeftijd of vragen over de schoolloopbaan. Natuurlijk komen ook de emoties die bij u als ouders een rol spelen aan bod.

Praktische informatie

Duur
Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken die u voert met de orthopedagoog.
Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we samen hoeveel gesprekken nodig zijn om de hulpvraag te beantwoorden.

Kosten
85 euro per uur

Proces
Samen zullen we -na het analyseren van de hulpvraag- bekijken welke situaties moeilijk zijn. Vervolgens wordt samen met u bekeken hoe deze situaties anders kunnen worden aangepakt, aansluitend bij de behoeften van uw kind, zodat er minder problemen thuis ontstaan. Wanneer dat wenselijk is, kan – om bepaalde opvoedingsvaardigheden specifiek te oefenen- gebruik worden gemaakt van video-interactieanalyse (het filmen van situaties thuis om deze vervolgens samen te bekijken en analyseren).