Orthopedagogische behandeling aan het kind

Orthopedagogische behandeling aan het kind

Orthopedagogische behandeling geeft ondersteuning aan kinderen en jongeren die vast zijn gelopen of dreigen te lopen in het dagelijks leven. Vaak is de therapie een kortdurende, laagdrempelige behandeling aan het kind. Dit kan bijvoorbeeld ondersteuning zijn in de vorm van psycho-educatie (uitleg over een diagnose), of behandeling gericht op diverse problemen waar kinderen of jongeren mee te maken hebben (sociale problemen, angsten, ADHD, autisme, weerbaarheid, echtscheiding etc.).

Kijken naar het kind en de omgeving

Praktische informatie

Duur
Behandeling bestaat uit gesprekken en oefeningen die uw kind uitvoert met de orthopedagoog.
Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we samen hoeveel sessies nodig zijn om de hulpvraag te beantwoorden.

Kosten
85 euro per uur

Proces
Nadat duidelijk is gemaakt welke factoren het functioneren in nadelige zin beinvloeden, is het van belang hierin verandering aan te brengen. Kennis over de oorzaak van het probleem is belangrijk, echter vaak niet voldoende om verandering te bewerkstelligen. De behandeling richt zich dan ook (vaak) niet op het oplossen van een probleem; wel op het leren omgaan met hetgeen er is gebeurd of de manier waarop naar het probleem wordt gekeken.