Observaties

Observaties

Soms bestaan er vragen of zorgen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Deze kunnen zowel in de school-, als in de thuissituatie bestaan.
Het is vaak heel verhelderend om kinderen te zien in de omgeving waar zij leven, spelen en leren. In dergelijke gevallen kan het waardevol zijn om (naast een gesprek hierover) een gerichte observatie door een externe deskundige te laten uitvoeren. Een observatie kan zicht geven op de aanleiding van gedrag en antwoord geven op de vraag of het gedrag wel, of niet situatie gebonden is.

Waarnemen zonder oordeel

Praktische informatie

Duur
Onderzoeken variëren van een uur tot een dagdeel.

Kosten
Het uurtarief is €85,-. De kosten voor onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvragen. Voor een indicatie van de kosten kun je kijken op de pagina met Tarieven. Voor aanvang van het onderzoek wordt – na het samenstellen van een testbatterij – de totale kosten van het onderzoek aangegeven.

Proces
Voor een observatie kom ik bij je thuis of bij je kind op school. Gedurende een van tevoren afgesproken tijdsbestek observeer ik het gedrag van het kind, in interactie met zijn/haar omgeving, tijdens verschillende activiteiten. Dit betekent dat er niet alleen naar het kind gekeken wordt, maar ook naar de reacties op en van de anderen in de omgeving.

De interacties worden neutraal, zonder oordeel, beschreven, zodat de gedragingen geobjectiveerd kunnen worden. Tijdens de observatie neem ik geen deel aan de situatie; ik ben ’toeschouwer’. Je hoeft een observatie dus niet voor te bereiden, maar voert de activiteiten uit zoals je dat ‘normaal’ ook zou doen.

Na afloop van de observatie wordt een verslag gemaakt, waarin naast de gedragsbeschrijvingen handvatten gegeven worden aan jullie als ouders of school. Deze adviezen zijn dus gericht op jouw handelen, zodat jij in toekomstige situaties beter toegerust bent en het kind kan helpen bij het veranderen van het gedrag.