Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Soms verloopt de schoolloopbaan van je kind niet zoals je hoopt. Je kind geeft thuis aan dat het school te moeilijk of juist saai vindt. Of het laat klachten zien, zoals hoofdpijn, buikpijn of onbegrepen gedrag. Het kan inzicht geven wanneer onderzocht wordt wat de leermogelijkheden zijn van het kind. Zo kan verhelderd worden of het kind overvraagd wordt of mogelijk juist te weinig uitdaging krijgt op bepaalde vlakken.

Onderzoek
Tijdens het onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de intelligentie; er wordt een profiel geschetst met sterke en zwakkere kanten van je kind. Zo kan er gericht advies worden gegeven voor thuis en op school.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan naast de intelligentie ook onderzocht worden hoe goed je kind informatie kan onthouden en zich kan concentreren, hoe gemotiveerd je kind is om te presteren, of het last heeft van faalangst en hoe het op sociaal-emotioneel gebied met je kind gaat. Ook is er een mogelijkheid om onderzoek te doen naar de executieve functies; vaardigheden die kinderen helpen doelen te bereiken. Voorbeelden van executieve functies zijn; plannen en organiseren, ordelijk en secuur werken, het kunnen remmen van impulsen en het omgaan met emoties.

Na het onderzoek wordt een verslag gemaakt waarin alle bevindingen terug te lezen zijn. Hierin worden gerichte adviezen gegeven voor thuis en in de klas. Dit verslag wordt besproken met het kind zelf en ouders, indien gewenst ook met school.

Wat zijn haar sterke en minder sterke kanten?

Praktische informatie

Duur
Een intelligentieonderzoek duurt gemiddeld 2,5 uur.

Kosten
De kosten voor dit onderzoek zijn €550,-.

Aanvragen

  • Wil je jouw kind aanmelden voor onderzoek? Mail dan naar info@suzedelaat.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer: 06-49351459.
  • Wil je eerst kennismaken? Dat kan middels een kennismakingsgesprek; dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en is kosteloos.
  • Wanneer de hulpvraag niet door Praktijk Suze de Laat. kan worden beantwoord, wordt met je gezocht naar een plek waar je verder geholpen kan worden.

Proces

  • Na aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens de intake wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind vanaf de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt ongeveer een tot anderhalf uur.
  • Het onderzoek vindt plaats met het kind. Ouders zijn hierbij niet aanwezig.
  • Alle resultaten worden beschreven in een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt binnen 4 weken na de laatste onderzoeksdatum naar ouders opgestuurd.
  • In het adviesgesprek worden de bevindingen uit het onderzoek besproken. Ook wordt advies gegeven voor eventuele behandeling of begeleiding.